Cursus Sjamaan

Cursus Sjamaan
Start: 10 januari 19.00-21.30 uur

De cursus Sjamaan omhelst zes maandelijkse bijeenkomsten op vrijdagavonden van 19 tot 21.30 uur. Je gaat kennis maken met facetten van het sjamanisme, doorgegeven door de bekende sjamaan Joska Soos. Naast de leringen van Joska Soos is er heel veel ruimte voor het medicijnwiel. Je hoeft geen sjamaan te zijn, deze cursus is voor eenieder die geïnteresseerd is in het sjamanisme. De cursus gaat – naast een stuk kennisoverdracht – vooral over het ervaren en de energetische overdracht. We gaan veel ervaren en voelen aan en in ons lichaam. Zo wakkeren we onze heldere vermogens aan om meer en meer onderscheidingsvermogen te creëren in wat we ervaren.

Joska Soos: (1921 – 2008)

Joska was Hongaar en kreeg in zijn kinderjaren kennis en ervaringen mee van de lokale dorpssjamaan Tamas Bàcsi. Deze kennis en ervaringen vulde hij later aan met de inzichten die hij opdeed bij een groep Tibetaanse lama’s in Londen. Joska is naar België gevlucht tijdens de oorlog in Hongarije. Om in België te mogen blijven, heeft Joska een jaar lang in de grotten gewerkt.

Daarna is Joska praktiserend Sjamaan geworden in het dorpje Merksem nabij Antwerpen. Joska gebruikte allerlei etnische instrumenten zoals klankschalen, drums en bellen om verschillende staten van zijn te beleven en om sjamanisaties te geven. Daarnaast was Joska kunstenaar en maakte zijn geheel eigen kunst.

Vele mensen hebben opleidingen gevolgd bij Joska. De foto hiernaast komt van het boek “Oude kennis voor nieuwe tijden” van Joska Soos. Dit is de grootste inspiratiebron voor deze cursus.

Joska vertelt over het sjamanisme:

“Het sjamanisme reikt middelen tot groei, zelfhulp en verdieping aan, maar het is een levensinstelling, geen strikte leer of religie, en het is cruciaal dat je de ervaring zélf opdoet. Het sjamanisme heeft geen enkele waarde als ze niet geleefd, beleefd en doorvoeld wordt. Het sjamanisme is de oervorm van de mens om zichzelf te helpen op fysiek, psychologisch en spiritueel vlak. Alle grote religies en spirituele stromingen hebben grote of kleine stukken van het sjamanisme overgenomen. Het sjamanisme komt in de eerste plaats van binnen en spreidt zich dan naar buiten. Het gaat dus niet over iets buiten jezelf ‘halen’, maar om aanwezig zijn in jezelf. Dat is hard werken! Je kunt je jarenlang toeleggen op allerlei technieken en meditaties en toch niet heel veel bereiken. Je progressie hangt samen met je genetische achtergrond en – vooral – met je motivatie. Je moet van aanpakken weten, erachter zitten en trainen zoals een sportman. Zo werkt het nu eenmaal: ook in de spiritualiteit geldt dat oefening kunst baart. Natuurlijk mag er gelachen worden en is vreugde allerminst uitgesloten.”

Cursus Sjamaan:

Een kleine impressie van de inhoud en de lesavonden van de cursus Sjamaan. Dit is een impressie en hier kan van afgeweken worden:

Vrijdag 10 Januari: 19.00-21.30 uur

 • Introductie Joska Soos en sjamanisme
 • Introductie medicijnwiel
 • Sjamanisatie en ervaren van de elementen
 • Sjamanisatie en ervaren van de zeven sjamanistische zegeningen

Vrijdag 7 februari: 19.00-21.30 uur

 • Introductie van de negen harten
 • Verdieping van het medicijnwiel
 • Sjamanisatie en ervaren van hart een tot en met vier van de negen harten

Vrijdag 6 maart: 19.00-21.30 uur

 • Verdieping negen harten
 • Verdieping medicijnwiel
 • Sjamanisatie en ervaren hart vijf tot en met negen van de negen harten

Vrijdag 17 April: 19.00-21.30 uur

 • Introductie negen lagen van bewustzijn
 • Verdieping medicijnwiel
 • Sjamanisatie en ervaren laag een tot en met vier van de negen lagen van bewustzijn

Vrijdag 8 mei: 19.00-21.30 uur

 • Verdieping negen lagen van bewustzijn
 • Verdieping medicijnwiel
 • Sjamanisatie en ervaren laag vijf tot en met negen van de negen lagen van bewustzijn

Vrijdag 12 juni: 19.00-21.30 uur

 • Introductie en verdieping van de 5 sjamaanse sferen
 • Verdieping medicijnwiel
 • Sjamanisatie en ervaren de vijf sferen

Investering 299,- euro.
Opgave en info via: info@bwchetinzicht.nl
06 371 75 361

www.bewustwordingscentrumhetinzicht.nl