Bewustwordingssessie

Wat biedt een maatwerk bewustwordingssessie?
De sessie kan je zien als een massage van je ziel door middel van energie. We gaan in verbinding met elkaar en met elkaar in gesprek. Dit brengt de stroming in je lijf op gang. Je energetisch lichaam wordt opgeschoond. Dit gebeurt door blokkades en negatieve energieën op te heffen of te doorbreken. Wil je contact maken met je eigen ziel en zielsbestemming? Zorg dan dat de levensenergie vrij door je meridianen kan stromen.

De uitwerking van een bewustwordingssessie met Antoon werkt heel diep door. Van enkele dagen tot  enkele weken na de sessie. Je leert in deze sessies je bewust te worden van je energetisch lichaam en hoe de processen daar werken. Je leert wat je tegenhoudt om goed in je eigen kracht te staan en krijgt oefeningen mee om deze remmende processen te keren.
Het is mogelijk dat de bewustwordingssessie wordt gecombineerd met een resonantiesessie.